preskoči na sadržaj

Osnovna škola Frana Krste Frankopana Brod na Kupi

Login
Kalendar
« Prosinac 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

DEŽURSTVO UČITELJA

Klikni dežurnog :)

TŽV

U sklopu projekta „Trening životnih vještina“ napravili smo kratki video uradak uz pomoć kojeg možete saznati kako zaštiti svoje osobne podatke na internetu. Provjerite svoje postavke i zaštitite se na vrijeme.

PROJEKT IGRA

U školskoj godini 2017./2018. igrat ćemo se i učiti. I dok učimo igrat ćemo se i dok se igramo učit ćemo, a sve zbog ovogodišnjeg školskog projekta ,,IGRA''.

PROJEKT GLOBE

U školskoj godini 2013./14. u našoj školi započela je djelovati GLOBE grupa pod vodstvom učitelja geografije Branimira Arbanasa. Tijekom godine počela su prva mjerenja oblaka, nabavka opreme za ostala mjerenja te je škola sudjelovala na GLOBE županijskoj smotri u Jastrebarskom. U proljeće 2014. postavljenja je meteorološka kućica u dvorištu škole koja omogućuje svakodnevno mjerenje temperature.

UZ BOBOVAC

MAŠKARE

PRIJEVOZ UČENIKA

7:15 Grbajel (Brod na Kupi)
7:25 Gusti Laz (Pilana)
7:35 Ložac
7:45 Mala lešnica (Homer)
7:50 Zamost Brodski

Brojač posjeta
Ispis statistike od 16. 10. 2011.

Ukupno: 104026
Ovaj mjesec: 293
Ovaj tjedan: 329
Danas: 33
NATJEČAJI ZA POPUNU RADNOG MJESTA

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

Brod na Kupi, Kralja Tomislava 12A

 

KLASA:112-01/20-01/18

URBROJ:2112-39-1-20-05

Brod na Kupi, 6. studenog 2020.

 

 

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

 

Obavještavaju se kandidati/kandidatkinje koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radno mjesto učitelja/ice Informatike (KLASA: 112-02/20-01/12, URBROJ: 2112-39-1-20-04 od 22. listopada 2020. godine) da će se usmeno testiranje održati u četvrtak 12. studenog 2020. s početkom u 10,00 sati, na adresi OŠ Frana Krste Frankopana, 51301 Brod na Kupi, u očekivanom trajanju od najviše 30 minuta.

 

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

                                                

Redni broj

 PREZIME I IME KANDIDATA

    1.

JAŠAREVIĆ VEDRANA

 

Pravila testiranja:

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi, obavit će se vrednovanje kandidata.

 

Kandidati za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem kao i kandidati za koje se utvrdi da nisu podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj ne mogu pristupiti testiranju.

Provjera odnosno vrednovanje se  provodi usmenim testiranjem. Usmeno testiranje provodi se na način da svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja testiranja navedenih u pozivu na testiranje koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju.

U slučaju skraćenog postupka testiranja kandidata vrednovanje se provodi samo iz nekog od područja testiranja propisanih Pravilnikom o načinu i postupku testiranja u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi, odnosno provodi se skraćeno usmeno testiranje.

 

Kandidat koji nije pristupio testiranju ne smatra se kandidatom.

Nakon utvrđivanja rezultata testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju koju dostavlja ravnatelju Škole zajedno sa izvješćem o provedenom postupku testiranja.

 

Na temelju dostavljene rang liste kandidata ravnatelj odlučuje o kandidatu za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti izvješteni putem mrežnih stranica Škole

http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti/natje_aji

 

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i rezultate procjene odnosno testiranja te vrednovanja izabranog kandidata s kojim je sklopljen ugovor o radu u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka.

 

NAPOMENA:

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Sadržaj usmenog testiranja i pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

Stručno-pedagoške i metodičke kompetencije:

            http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/upload/os-fkfrankopan-brodnakupi/images/static3/1049/attachment/Statut_Skole.pdf

           http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/upload/os-fkfrankopan-  

brodnakupi/images/static3/1049/attachment/Izmjene_Statuta_OS_Frana_Krste_Frankopana_(1).pdf

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/18,64/20)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („NN“ br. 24/2015)
 • Meyer H., (2005.) „Što je dobra nastava,“ Erudita d.o.o., Zagreb
 • Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama („NN“ br. 47/2017, 41/2019, 76/2019)
 •  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 112/10, 82/19, 43/20)
 • Ivančić, Đ., Stančić, Z. (2006.), Individualizirani odgojno – obrazovni programi. Od teškoća u razvoju prema planu podrške učenicima s posebnim potrebama
 • Sadržaj predmetnog kurikuluma

       http://www.kurikulum.hr/

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata


REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

Brod na Kupi, Kralja Tomislava 12A

 

KLASA:112-03/20-01/51

URBROJ:2112-39-1-20-01

Brod na Kupi, 30. listopada 2020.

 

                                                                                             

Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave za rad u produženom boravku za učenike pripadnike romskog podrijetla

 

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave za rad u produženom boravku za učenike pripadnike romskog podrijetla (KLASA: 112-03/20-01/41, URBROJ: 2112-39-1-20-01) objavljenom dana 1. listopada 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi, dana 30. listopada 2020. sklopljen ugovor o radu s Tihanom Kruljac, profesoricom hrvatskog jezika i književnosti.

                                  

                                                                                            Ravnatelj:

                                                                                   Davor Tkalac, prof.


REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

Brod na Kupi, Kralja Tomislava 12A

 

KLASA:112-03/20-01/50

URBROJ:2112-39-1-20-01

Brod na Kupi, 30. listopada 2020.

 

                                                                                             

Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelja/ice Kemije

 

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja/ice Kemije (KLASA: 112-02/20-01/09, URBROJ: 2112-39-1-20-01) objavljenom dana 22. rujna 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi, dana 30. listopada 2020. sklopljen ugovor o radu s Ivanom Jakšinićem, diplomiranim teologom.

                                  

                                                                                            Ravnatelj:

                                                                                        Davor Tkalac, prof.

 


REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

Brod na Kupi, Kralja Tomislava 12A

 

KLASA:112-03/20-01/49

URBROJ:2112-39-1-20-01

Brod na Kupi, 30. listopada 2020.

 

                                                                                             

Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelja/ice Fizike

 

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja/ice Fizike (KLASA: 112-03/20-01/36, URBROJ: 2112-39-1-20-01) objavljenom dana 22. rujna 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi, dana 30. listopada 2020. sklopljen ugovor o radu s Sanjinom Rukoberom, diplomiranim inženjerom strojarstva.

                                 

                                                                                            Ravnatelj:

                                                                             Davor Tkalac, prof.


REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

Brod na Kupi, Kralja Tomislava 12A

 

KLASA:112-03/20-01/48

URBROJ:2112-39-1-20-01

Brod na Kupi, 30. listopada 2020.

 

                                                                                             

Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelja/ice Tehničke kulture

 

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja/ice Tehničke kulture (KLASA: 112-03/20-01/38, URBROJ: 2112-39-1-20-01) objavljenom dana 24. rujna 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi, dana 30. listopada 2020. sklopljen ugovor o radu s Tihanom Kruljac, profesoricom hrvatskog jezika i književnosti.

 

                                                                                            Ravnatelj:

                                                                                        Davor Tkalac, prof.


REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

Brod na Kupi, Kralja Tomislava 12A

 

KLASA:112-03/20-01/47

URBROJ:2112-39-1-20-01

Brod na Kupi, 30. listopada 2020.

 

                                                                                             

Obavijest o natječaju za radno mjesto stručnog suradnika/ice - knjižničara

 

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto stručnog suradnika/ice - knjižničara (KLASA: 112-03/20-01/37, URBROJ: 2112-39-1-20-01) objavljenom dana 22. listopada 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi, dana 30. listopada 2020. godine sklopljen ugovor o radu s Tinom Majnarić, magistrom kroatistike koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

                                                       Ravnatelj:

                                                       Davor Tkalac, prof.


REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

Brod na Kupi, Kralja Tomislava 12A

 

KLASA: 112-02/20-01/12

URBROJ: 2112-39-1-20-04

Brod na Kupi, 22. listopada 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („NN“  br. 87/08, 86/09,  92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) ravnatelj Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. Učitelj/ica Informatike  -  1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme  (12 sati ukupnog tjednog radnog vremena)

 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br. 6/2019, 75/20).

Za zasnivanje radnog odnosa ne smiju postojati zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijavi (vlastoručno potpisanoj) je potrebno priložit slijedeće isprave odnosno priloge:

 • životopis
 • presliku diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ne stariji od 30 dana

Isprave koje se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog propisa obvezan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. navedenog Zakona, a informacije se mogu pronaći na adresi:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18)

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene  prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi:

http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti

Kandidat koji nije pristupio testiranju ne smatra se kandidatom.

Područje provjere, literatura, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te  vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Škole na adresi:

http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti/natje_aji

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom ili neposredno na adresu:  Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Kralja Tomislava 12A, 51301 Brod na Kupi uz naznaku  «za natječaj» u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica Škole.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole od 22. listopada do 30. listopada 2020. godine

                                          

                                    

                                          Ravnatelj Škole:

                                                                                           Davor Tkalac, prof.


REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

Brod na Kupi, Kralja Tomislava 12A

 

KLASA:112-01/20-01/17

URBROJ:2112-39-1-20-05

Brod na Kupi, 15. listopada 2020.

 

 

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

 

Obavještavaju se kandidati/kandidatkinje koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radno mjesto:

 • Stručnog suradnika/ice – knjižničara (KLASA: 112-03/20-01/37, URBROJ: 2112-39-1-20-01 od 22. rujna 2020. godine )
 • Učitelja/ice Tehničke kulture (KLASA: 112-03/20-01/38, URBROJ: 2112-39-1-20-01 od 24. rujna 2020. godine)
 • Učitelja/ice Fizike (KLASA: 112-03/20-01/36, URBROJ: 2112-39-1-20-01 od 22. rujna 2020. godine)
 • Učitelja/ice Kemije (KLASA: 112-02/20-01/09, URBROJ: 2112-39-1-20-01 od 22. rujna 2020. godine)
 • Učitelja/ice razredne nastave za rad u produženom boravku za učenike pripadnike romskog podrijetla – 2 izvršiteljice (KLASA: 112-03/20-01/41, URBROJ: 2112-39-1-20-01 od 1. listopada 2020. godine)

 

da će se usmeno testiranje održati u četvrtak 22. listopada 2020. s početkom u 10,00 sati, na adresi OŠ Frana Krste Frankopana, 51301 Brod na Kupi, u očekivanom trajanju od najviše 90 minuta.

 

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

 • Za radno mjesto stručnog suradnika/ice – knjižničara:

                                                 

Redni broj

 PREZIME I IME KANDIDATA

    1.

MAJNARIĆ TINA

 

 • Za radno mjesto učitelja/ice Tehničke kulture

 

Redni broj

 PREZIME I IME KANDIDATA

    1.

KRULJAC TIHANA

 

 • Za radno mjesto učitelja/ice Fizike:

 

Redni broj

 PREZIME I IME KANDIDATA

    1.

JAKŠINIĆ IVAN

    2.

RUKOBER SANJIN

 

 • Za radno mjesto učitelja/ice Kemije:

 

Redni broj

 PREZIME I IME KANDIDATA

    1.

JAKŠINIĆ IVAN

 

 • Za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave za rad u produženom boravku za učenike romskog podrijetla:

 

Redni broj

 PREZIME I IME KANDIDATA

    1.

 KRULJAC TIHANA

 

Pravila testiranja:

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi, obavit će se vrednovanje kandidata.

Kandidati za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem kao i kandidati za koje se utvrdi da nisu podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj ne mogu pristupiti testiranju.

Provjera odnosno vrednovanje se  provodi usmenim testiranjem. Usmeno testiranje provodi se na način da svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja testiranja navedenih u pozivu na testiranje koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju.

U slučaju skraćenog postupka testiranja kandidata vrednovanje se provodi samo iz nekog od područja testiranja propisanih Pravilnikom o načinu i postupku testiranja u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi, odnosno provodi se skraćeno usmeno testiranje.

Kandidat koji nije pristupio testiranju ne smatra se kandidatom.

Nakon utvrđivanja rezultata testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju koju dostavlja ravnatelju Škole zajedno sa izvješćem o provedenom postupku testiranja.

 

Na temelju dostavljene rang liste kandidata ravnatelj odlučuje o kandidatu za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između tri najbolje rangirana kandidata.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti izvješteni putem mrežnih stranica Škole

http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti/natje_aji

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i rezultate procjene odnosno testiranja te vrednovanja izabranog kandidata s kojim je sklopljen ugovor o radu u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka.

NAPOMENA:

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Sadržaj usmenog testiranja i pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Stručno-pedagoške i metodičke kompetencije:

            http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/upload/os-fkfrankopan-brodnakupi/images/static3/1049/attachment/Statut_Skole.pdf

           http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/upload/os-fkfrankopan-  

brodnakupi/images/static3/1049/attachment/Izmjene_Statuta_OS_Frana_Krste_Frankopana_(1).pdf

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/18,64/20)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („NN“ br. 24/2015)
 • Meyer H., (2005.) „Što je dobra nastava,“ Erudita d.o.o., Zagreb
 • Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama („NN“ br. 47/2017, 41/2019, 76/2019)
 •  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 112/10, 82/19, 43/20)
 • Ivančić, Đ., Stančić, Z. (2006.), Individualizirani odgojno – obrazovni programi. Od teškoća u razvoju prema planu podrške učenicima s posebnim potrebama
 • Sadržaj predmetnog kurikuluma

       http://www.kurikulum.hr/

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata


REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA

Brod na Kupi, Kralja Tomislava 12A

 

KLASA: 112-03/20-01/41

URBROJ: 2112-39-1-20-01

Brod na Kupi, 1. listopada 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („NN“  br. 87/08, 86/09,  92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) ravnatelj Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. Učitelj/ica razredne nastave za rad u produženom boravku za učenike pripadnike romskog podrijetla  -  2 izvršitelja/ice, na određeno nepuno radno vrijeme  (20 sati ukupnog tjednog radnog  vremena)

 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br. 6/2019, 75/20).

Za zasnivanje radnog odnosa ne smiju postojati zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijavi (vlastoručno potpisanoj) je potrebno priložit slijedeće isprave odnosno priloge:

 • životopis
 • presliku diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ne stariji od 30 dana

Isprave koje se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog propisa obvezan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. navedenog Zakona, a informacije se mogu pronaći na adresi:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18)

 

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene  prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi:

http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti

 

Kandidat koji nije pristupio testiranju ne smatra se kandidatom.

Područje provjere, literatura, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te  vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Škole na adresi:

http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti/natje_aji

 

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom ili neposredno na adresu:  Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Kralja Tomislava 12A, 51301 Brod na Kupi uz naznaku  «za natječaj» u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica Škole.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole od 1. listopada do 9. listopada 2020. godine

                                          

                                    

 

                                          Ravnatelj Škole:

                                                                                       Davor Tkalac, prof.


 

preskoči na navigaciju