2022-05-18 09:28:00

Prvenstvo osnovnih škola u Atletici

Na Prvenstvu osnovnih škola  u Atletici koje je po prvi puta održano na odličnim atletskim terenima u Mrkoplju, uz još osam osnovnih škola  iz Gorskog kotara, sudjelovali su i učenici naše Osnovne škole Frana Krste Frankopana iz Broda na Kupi.

U 6 različith disciplina od trčanja na 100 m, trčanja na 800 m, bacanju kugle, skoku uvis, skoku u dalj i štafetnim utrkama, naši učenici su nastupali te osvojili sljedeća mjesta:

100 m :

8. mjesto: Renato Zafirov

800m:

7. mjesto: Renato Zafirov

9. mjesto: Antonio Ramić

Skok uvis:

7. mjesto: Antonio Ramić

Čestitke našim natjecateljima!

Zoran Skender, mag.cin. 


Osnovna škola Frana Krste Frankopana Brod na Kupi