2022-04-27 12:21:15

Terenska nastava u Vukovaru

Učenici 8.razreda OŠ Frana Krste Frankopana od 13. do 14. travnja 2022. prisustvovali su terenskoj nastavi u Vukovaru u organizaciji „Memorijalnog centra Domovinskog rata u Vukovaru“ te Ministarstva hrvatskih branitelja.

U ta dva dana posjetili su sve važne lokacije koje su imale ključnu ulogu u Domovinskom ratu kao što je Memorijalni centar Domovinskog rata, Trpinjska cesta i dvorac Eltz, ali i mjesta koja su simbol stradanja, poput Ovčare i Nacionalnu memorijalnu bolnicu Vukovar.

Različitim predavanjima i posjetom muzejima osvijestili su važnost mira te razornu moć rata koja i dalje ostavlja svoje posljedice. Otkrili smo dio Hrvatske koji nam je do sada bio nepoznat te se sretno vratili kućama.

Nikolina Šneler Golik, učiteljica Matematike


Osnovna škola Frana Krste Frankopana Brod na Kupi