2022-02-17 12:40:35

Dan ružičastih majica

U tjednu između 14. i 18. veljače 2022. u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana obilježen je Dan ružičastih majica.

Razrednici viših razreda obilježili su svaki sa svojim razrednim odjelima, a pedagoginja Škole Ingrid Šimičić obilježila je zajedno sa učenicima mlađih razreda.

Učenicima je prikazana PPT prezentacija istog naziva koja objašnjava što je Dan ružičastih majica, po čemu je taj dan važan, zašto se tako naziva te koju poruku šalje.

Uz prezentaciju i razgovor o vršnjačkom nasilju i predrasudama, učenici su trebali promisliti kako bi postupili u sličnim situacijama te kako bi oni sami mogli učiniti svijet boljim mjestom.

Tema je iskorištena i na način da su spomenuti rodni i spolni stereotipi i ravnopravnost, te jednakost prava djevojčica i dječaka..

Obilježavanje je završeno uz poruke:

Nitko nema pravo nikoga vrijeđati, rugati se, udarati i tući!!!

Budite vedri, nasmijani i veseli!

Budite prijatelji!!!


Osnovna škola Frana Krste Frankopana Brod na Kupi